Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Academie Positieve Gezondheid

Samenvatting van initiatief

De trainingen van Positieve Gezondheid zijn ontwikkeld door Machteld Huber in nauwe samenwerking met ervaren coaches en trainers. Tijdens de trainingen leer je door te doen. Daarom gebruiken we in onze trainingen krachtige werkvormen en is er veel ruimte voor reflectie op jouw handelen. In de training Werken met Positieve Gezondheid doe je ervaring op in het werken met het concept Positieve Gezondheid. In onze Train-de-trainer opleiding word je opgeleid tot gecertificeerd trainer en kun je zelf aan de slag met het geven van de training Werken met Positieve Gezondheid. Visiom is onze trainingspartner die het trainingsaanbod verzorgt.

Doelgroep van initiatief

(zorg-)professionals

Doel van initiatief

Mensen die het werken vanuit Positieve Gezondheid willen verkennen, verdiepen of toepassen als professional.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Positieve Gezondheid

Eindproduct van initiatief

Afgeronde training

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.