Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Aan de slag met bewegen binnen de zorg

Samenvatting van initiatief

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en de praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Voor zorgprofessionals delen we kennis over het belang van bewegen middels de beweegrichtlijnen en de effecten van bewegen met het Human Capital Model. Onze Beweegcirkel helpt in het voeren van het gesprek over bewegen. En met Bewust Bewegen krijg je meer informatie over bewegen met chronische aandoeningen. Voor inspiratie kun je onze wachtkamervideo’s en patientenflyer gebruiken. Ook kun je bij ons terecht om de samenwerking tussen zorg en sport te versterken.

Doelgroep van initiatief

Professionals zoals praktijkondersteuner, huisarts, fysiotherapeut en leefstijlcoach

Doel van initiatief

Professionals hebben kennis en praktische producten om het gesprek over bewegen aan te gaan en patienten/clienten een stap op weg te helpen.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Inzichten vanuit gedragsverandering en beweegstimulering, gecombineerd met wensen en behoeften vanuit de professionals zelf

Eindproduct van initiatief

Verschillende instrumenten voor de praktijk

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.