Routekaart Leefstijlgeneeskunde:

Zorg voor de toekomst

Downloads

Anno 2021 is niet meer de vraag óf maar hoe leefstijlgeneeskunde binnen nu en 5 tot 10 jaar een gevestigde plek krijgt in de huisartsen- en medisch specialistische zorg. Om dit vorm te geven, is een routekaart opgesteld met input van vele partners en leden van Lifestyle4Health en Vereniging Arts en Leefstijl en andere partijen in en om de Nederlandse gezondheidszorg.

Het Lifestyle4Health platform en Vereniging Arts en Leefstijl roepen alle belanghebbenden op om de komende jaren samen invulling te geven aan deze routekaart. Implementatie van leefstijlgeneeskunde in de Nederlandse gezondheidszorg is immers het werk van en voor velen.

Als alle belanghebbenden zichtbaar maken wat ze op deze routes al oppakken en wat nog hard nodig is, dan krijgen we overzicht waar successen behaald zijn of te behalen zijn en waar knelpunten liggen. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.

Met welke route is jouw organisatie bezig?

Kies een route:
Welk ziektebeeld?

mede mogelijk gemaakt door