Routekaart Leefstijlgeneeskunde: zorg voor de toekomst

De routekaart is opgesteld als antwoord op de vraag ‘hoe kunnen we de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde richting geven en versnellen, zodat leefstijl binnen 5-10 jaar standaard en erkend onderdeel is van de huisartsen- en medisch specialistische zorg?’
We hebben vijf routes geformuleerd en we willen deze als eerste invullen voor een aantal ziektebeelden.

Een initiatief van:

Aantal Bijdragen in de database:

0 77

Met welke route is jouw organisatie bezig?
Samen maken we de routekaart naar de toekomst.

De 5 routes naar leefstijlgeneeskunde

Route 1 – implementatie

Implementeren wat werkt met passende bekostiging

Route 2 – onderzoek

Onderzoeken wat we nog niet weten

Route 3 – richtlijnen

In richtlijnen & zorgstandaarden komen

Route 4 – kennisdeling

Kennis delen en vaardigheden aanleren

Route 5 – normalisatie

De noodzaak tot leefstijlgeneeskunde zo klein mogelijk maken

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt
Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.

Hoe draag jij bij aan leefstijlgeneeskunde?

We roepen alle belanghebbenden op om de komende jaren samen invulling te geven aan de routes op de routekaart. Op deze routekaartwebsite willen we zichtbaar maken wie wat al oppakt en wat nog hard nodig is. We nodigen iedereen die bezig is met leefstijlgeneeskunde uit om mee te doen.

Jouw bijdrage aan leefstijlgeneeskunde kun je ook zichtbaar maken. Als je onderstaand formulier invult, dan kunnen we dit in een van de routes opnemen. Om te bepalen of jouw bijdrage past bij een route, stellen we je een aantal vragen. Eventueel nemen we per mail contact op voor verdere vragen. Ook kunnen we besluiten dat een bijdrage toch niet past in deze routekaart. We zullen dan per mail contact opnemen en uitleggen waarom het niet past.